logo logoword
栏目图片

贝模

2013年12月23日

委蛇径曲古长洲,迤逦城隅宝刹幽。立雪轩南芳草路,飞虹桥北夕阳楼。

奇峰逼汉云常住,深竹无人鸟自投。留得当年兰若在,香糕一钵鉴池浮。

(郭立方《苏州名胜图咏》贞集) 

 

友情鏈接: 網師園| 滄浪亭| 拙政園| 石湖| 楓橋景區| 蘇州市植物園| 耦園| 天平山風景區| 星蘇遊| 蘇州市園林綠化管理局

隔断

备案 苏ICP备16034185号-1   蘇州獅子林管理處 版權所有