logo logoword
栏目图片

金和源

2013年12月23日

石林精舍巨霊开,望里狰狞苍翠堆。甘露空闻禅板绘,曲江何事剪刀裁。

昂霄欲骋排霄翮,吐月还斟吸月杯。风度吼声随磬远,碧云深处护如来。

(郭立方《苏州名胜图咏》贞集) 

 

友情鏈接: 網師園| 滄浪亭| 拙政園| 石湖| 楓橋景區| 蘇州市植物園| 耦園| 天平山風景區| 星蘇遊| 蘇州市園林綠化管理局

隔断

备案 苏ICP备16034185号-1   蘇州獅子林管理處 版權所有